Ordlista

Jargongen kring lån och finansiering kan vara krånglig. Därför har vi tagit fram denna låneordlista. Den förklarar de viktigaste termerna som är relaterade till olika typer av lån.

Om du inte hittar det du letar får du gärna meddela oss via e-post på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..


Administrationsavgift

Avgifter som tillkommer för administration av lånet, oftast uppläggningsavgift och aviavgift. Lånets administrationsavgifter är inräknade i den effektiva räntan.

Annuitetslån

Ett lån där du betalar samma summa till banken varje månad. Det betyder att en stor del av månadsbeloppet är räntor i början av låneperioden, men gradvis blir amorteringen en större del av månadsbeloppet. Den totala lånekostnaden blir högre med ett annuitetslån, än med ett rakt lån. Alla privatlån och kreditkortslån betalas som annuitetslån.

Amortering

Den summa du betalar ned på lånet. Betalar du 5000 till banken varje månad och 2000 av dessa är räntekostnader, då är amorteringen 3000. Amorteringen är med andra ord summan som lånet minskar efter varje betalning.

Amorteringsfrihet

Ett amorteringsfritt lån är ett lån där man inte betalar av på lånet, utan bara betalar räntorna. Dvs den specifika tid då man inte amorterar av skulden på lånet. (Idag är det inte längre tillåtet med amorteringsfria lån i Sverige.)

Amorteringstid

Amorteringstid är tiden det tar att betala av lånet.

Avbetalning

Delbetalning av kreditköp som är tidsbestämd.

Bank

Företag med huvuduppgift som att ta emot och ge kredit, genom insättningar och lån. Banker har andra rättigheter och skyldigheter än låneinstitut och omfattas av ett annat regelverk.

Bankränta

Den räntesats som olika banker erbjuder.

Bankens genomsnittsränta

Alla banker är skyldiga att uppge vad deras genomsnittliga låneränta är. Snitträntan visar genomsnittet av den ränta bankens nuvarande kunder har. Den ger en bättre bild av vad man kan förvänta sig, än bankens lägsta ränta.

Banksekretess

Det är när banken har tystnadsplikt och inte får avslöja de avtal och villkor som kunderna har för obehöriga.

Basbelopp

Fastställs varje år av regeringen. Basbeloppet används bland annat inom skattesystemet och socialförsäkringen.

Betalningsanmärkning

En anmärkning i kreditupplysningsregistret om man inte har betalat en skuld. Det är borgenären som ansöker till Kronofogden om att en anmärkning ska antecknas. Anmärkningen finns kvar i 3 år, oavsett om skulden betalas eller inte.

Betalningsansvar

Det innebär att du som låntagare är betalningsansvarig för lånet. Om två sökande står som låntagare så har båda parter delat ansvar.

Betalningsfritt

En del kreditbanker erbjuder en eller flera betalningsfria månader varje år, oftast 1-2 och ibland 3 månader. Tänk på att räntor och avgifter som skulle ha betalats den månaden läggs på lånesumman så att avbetalningstiden ökar. Månadsbeloppet blir det samma men det totala avbetalningsbeloppet ökar.

Betalningsförmåga

Betalningsförmågan avgör om man får ett lån eller inte av banken. Den baseras på den disponibla inkomsten efter boendekostnader, räntor och amorteringar på lån och andra hushållsutgifter.

Betalningsorder

En betalningsorder kan man få om man ska samla lån och krediter, och långivaren kräver att existerande lån ska betalas.

Betalningspåminnelse

En betalningspåminnelse är oftast ett dokument som borgenären skickar till en gäldenär för att påminna om att betala skulden eller fakturan som inte har betalats i tid.

Betalningsskydd

Betalningsskydd är när du tar ett lån och du kan teckna en försäkring på själva lånet, dvs som ett extra skyddsnät vid en oförväntad inkomstförlust vid sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet.

Billån

Lån som ges för köp av bil. Kan ges med eller utan säkerhet.

Blancolån

Synonym till lån utan säkerhet, privatlån eller konsumtionslån.

Bolån

Ett lån som ges till köp av fastighet eller egendom, oftast ett hus eller en lägenhet, där banken får säkerhet i egendomen som köps.

Boendekostnad

Det är kostnaden som banken räknar ut att deras kunder har för att betala en persons eller en familjs boende. Boendekostnaderna är knutna till hyra, ränta, amortering, värme och el.

Borgen

Det är när en eller flera personer ger en försäkran och blir juridiskt ansvariga, dvs att betala kredittagarens lån eller skulder om denne inte betalar själv. Exempelvis kan en närstående gå i borgen för låntagaren.

Borgensman

En borgensman kan gå i god för en låntagare som vill låna pengar men som inte uppfyller bankens krav. Borgensmannen förpliktar sig och lovar att betala tillbaka skulden om inte gäldenären gör rätt för sig. Det innebär en trygghet för banken samtidigt som låntagaren får sitt lån.

Borgenär

Borgenär, även kallat för fordringsägare kan vara en person eller företag som lånar ut pengar till den som behöver ett lån. Exempel på borgenär kan vara en bank.

Bottenlån

Bottenlån är de lån med säkerhet, pant i bostadsrätt eller fastighet.

Båtlån

När ett lån kan finansiera ett båtköp, ny som begagnat.

Bruttoinkomst

Inkomst innan skatten är borträknad.

Budget

Budget är en översikt över alla inkomster och utgifter.

Bunden ränta

Räntan är bunden i en bestämd tidsperiod, oftast mellan 1-10 år. Riksbankens styrränta och övriga räntenivåer påverkar inte den bundna räntan under den bestämda tidsperioden.

Driftkostnad

Driftkostnad är kostnader som exempelvis el, värme, renhållning, försäkring mm.

Dröjsmålsränta

Straffränta som måste betalas då en betalning inte har gjorts i tid. Enligt räntelagen ska dröjsmålsräntan vara 8 % över referensräntan, om inte annat avtalats.

Effektiv ränta

Den ränta du faktiskt betalar per år. Effektiv ränta skiljer sig från nominell ränta genom att administrationsavgifter och ränta på räntan är medräknad.

Efterskottsränta

Ränta som betalas efter varje ränteperiod. Det innebär att första räntebetalningen görs efter första ränteperioden och att hela lånesumman betalas ut till låntagaren det datum som lånet tas.

Faktura

En faktura får du när du köper en vara/produkt och blir erbjuden att betala senare. Fakturan innehåller extra avgifter för att du betalat för ditt köp senare.

Fordonslån

Lån som finansierar en bil, båt eller MC kallas för ett fordonslån. När fordonslånet har fordonet som en säkerhet så behöver du en kontantinsats för dessa, vilket innebär att långivaren innehar äganderätten tills lånebeloppet är avbetalat.

Faktureringsavgift

Avgift för att få faktura i posten, kan också kallas aviavgift.

Finansieringsföretag

Samlingsnamn för finansbolag och kreditföretag.

Finansbolag

Företag som har tillåtelse att förmedla krediter till privatpersoner och företag, men som inte är en bank, låneförmedlare eller ett försäkringssällskap. Kan till exempel verka inom factoring, leasing eller kreditkortslån. Jobbar inte med obligationer, till skillnad från kreditföretag.

Finansinstitut

Samlingsnamn på banker, finansieringsföretag och försäkringssällskap.

Förfallodag

Anger när du måste betala räkningar från banken. När en faktura skickas ut är det vanligt att de har 30 dagars betalningstid, men det kan också vara 10 eller 15 dagar.

Förfallodatum

Synonym till förfallodag.

Förskottsränta

Ränta som betalas innan ränteperioden. Är inte längre så vanligt.

Förtidslösen

Om du löser ditt lån i förtid kallas det för förtidslösen. Det kan innebära att man måste betala en ränteskillnadsersättning beroende på vilken bank du har och villkoren där.

Förtidsåterbetalning

Synonym till förtidslösen.

Gäldenär

En skuldsatt, till exempel en låntagare, som är bunden till ett återbetalningskrav.

Handpenning

Det är när du ska betala säljaren den summa som behövs vid köptillfället av bostaden.

Huvudsökande

Huvudsökande är personen som ansöker som huvudlåntagare.

Huvudlåntagare

Personen som tar upp lånet och som står som låntagare i dokumenten.

Inbetalning

En inbetalning förekommer när en penningtransaktion från en part till en annan utförs. Exempelvis när du betalar in till banken.

Inkasso

Inkasso är en tredjepartsföretag för borgenärer som behöver få betalt för sin fordran.

Inkassokrav

Det är tredjepartföretagets krav om att borgenärens fordran måste betalas. Om inkassokravet inte betalas kan fordran överlämnas till Kronofogden för indrivning.

Inteckning

Inskrivning av penningbelopp i fastighetsboken hos tingsrätten.

Kapitalkostnad

Kapitalkostnad är samtliga räntekostnader och avgifter som måste betalas för ett lån, dvs ränta och amortering på ett lån.

Kapitalskuld

Den ursprungliga skulden på ett lån eller faktura är en kapitalskuld.

Konsumtionslån

Kalla lån (som inte är bolån), lån utan säkerhet brukar kallas för konsumtionslån, eller privatlån. Räntan är högre än bolånsräntan eftersom långivaren har sämre eller ingen säkerhet alls för lånet.

Kontantinsats

Det kapital som en person eller ett företag själv äger. Ofta måste en viss procentandel av ett lånefinansierat köp betalas med en kontantinsats. På så sätt minskar långivarens risk, eftersom den fungerar som en buffert om köpobjektet minskar i värde.

Kontoförande bank

Den bank där du har ditt existerande konto heter kontoförande bank. Kontot uppges vid överföring mellan banker.

Kredit

Kredit är ett penninglån som kan användas när det behövs från antingen en bank, låneinstitut eller kreditkortsföretag mot löftet om att skulden återbetalas vid ett senare tillfälle.

Kreditbedömning

En kreditbedömning görs när kreditsökandens återbetalningsförmåga granskas.

Kreditbelopp

Synonym till kapitalskuld.

Kreditgivare

Företag som ger ut lån är kreditgivare.

Kreditkort

Kreditkort är betalkort/kontokort med kredit.

Kredittagare

Kredittagaren är den som tar lånet. Se även gäldenär.

Kreditupplysning

Kreditupplysning är en bedömning av privatpersonens eller företagets kreditvärdighet, dvs betalningsförmåga.

Lagfart

Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten.

Låneavtal

Låneavtal är ett skriftligt dokument som du skriver på när du lånar pengar, hos exempelvis banken. Låneavtalet blir ett kvitto på skulden och därmed en trygghet för den som lånar ut pengar.

Lånefordran

Se skuldebrev.

Låneförmedlare

Låneförmedlaren är en tredjepart/mellanhand mellan långivaren och låntagaren som jämför erbjudanden för att hitta det mest förmånliga lånet.

Lånenummer

Lånenummer är ärendenummer för ditt lån.

Låneförsäkring

Synonym till låneskydd.

Lånelöfte

Bevis på att man har finansieringen klar i samband med ett köp. Behövs till exempel vid köp av egendom när delar av köpesumman måste finansieras med ett lån.

Låneskydd

Ett låneskydd är en försäkring som kan tecknas när man tar ett lån. Den träder i kraft om låntagaren drabbas av sjukdom eller blir arbetslös och inte längre kan betala lånekostnaderna. Då betalas lånet av försäkringen. Vid dödsfall betalas hela lånebeloppet av försäkringen.

Långivare

Synonym till kreditgivare.

Låntyp

Låntyp är olika typer av lån. Exempel på olika typer av lån är privatlån, bolån, billån och samlingslån.

Lån utan säkerhet

Ett lån där långivaren inte har någon pant att få (realisera) om låntagaren förlorar sin betalningsförmåga.

Löptid

Löptid är tiden som är kvar tills lånet är återbetalt.

Medlemslån

Ett lån utan säkerhet som kan förmedlas genom ett fackförbund till dess medlemmar. Räntan på lånet är framförhandlad av fackförbundet.

Medlåntagare

Står med på lånet tillsammans med huvudlåntagare, har samma skyldighet som huvudlåntagaren för att lånet betalas tillbaka.

Medsökande

Person som ansöker om sekundärt betalningsansvar för ett lån.

Mikrolån

En typ av lån utan säkerhet, oftast inte högre än 10 000 kronor. Mikrolån brukar betalas ut väldigt fort, men har hög ränta.

Månadskostnad

Den totala kostnaden man betalar varje månad för ett lån, inklusive räntor, amortering och tilläggsavgifter.

Månadsavgift

För en del lån måste man betala en månadsavgift, den brukar vara på ca 30-100 kronor. Månadsavgiften är medräknad i den effektiva räntan.

Nettoinkomst

Inkomst efter att skatt har dragits ifrån.

Nominell ränta

Ränta där extrakostnader som uppläggningsavgift, aviavgift och ränta på räntan inte är medräknade. Den nominella räntan är därför bara en teoretisk räntenivå. Det är den effektiva räntan, där alla extrakostnader är inkluderade, som man egentligen betalar.

Nystartslån

Lån som kan tas för att starta upp ett företag.

Obligation

En standardiserad form av ett skuldebrev som vanligtvis kan säljas vidare.

Obligationslån

Ett lån som tas genom utgivelse av obligationer.

Omstartslån

Lån för de som haft ekonomiska svårigheter och som söker en nystart på sin privatekonomi.

Pant

Ett värdeföremål, till exempel en bostad, bil, eller ett belopp som ställs som säkerhet för ett lån.

Panträtt

Rätten att i vissa fall realisera egendom som ställts som säkerhet mot ett lån, för att ta betalt ur köpeskillingen. Den egendom som omfattas av panträtten kallas pant. Se också pant.

Personupplysning

Synonym till kreditupplysning.

Privatleasing

En form av hyresavtal, oftast för en bil, för privatpersoner.

Privatlån

Ett annat ord för lån utan säkerhet.

Påminnelseavgift

En administrations- eller straffavgift som faktureras när en betalning har passerat förfallodagen. Maxbeloppet för en påminnelseavgift till privatpersoner är 60 kronor, även om vissa myndigheter har tillstånd att kräva större avgifter.

Rak amortering

Ett lån där du amorterar lika mycket genom hela låneperioden. Till skillnad från ett annuitetslån där amorteringsbeloppet är lägre i början av låneperioden när räntorna är höga, för att sedan stiga i takt med att ränteandelen sjunker. Månadskostnaden är alltså högst i början av låneperioden för att sedan sjunka gradvis tills lånet är nedbetalat. De totala räntekostnaderna blir lägre med en rak amortering, men man måste tåla högre månadsbelopp i början av låneperioden.

Real avkastning

Synonym till realränta.

Realränta

Räntan om man räknar bort inflationen från den nominella räntan, också kallad real avkastning.

Refinansiering

Att refinansiera ett lån innebär att ta ett nytt lån för att betala ett tidigare lån. Syftet är att ersätta ett befintligt lån med ett lån med bättre ränta.

Reporänta

Riksbankens styrränta påverkar de korta marknadsräntorna, vilket i sin tur påverkar de rörliga bolåneräntorna och bankernas räntor.

Representativ ränta

I sin marknadsföring av kreditlån är kreditinstitut skyldiga att ge ett representativt exempel på räntenivån. Den ska visa den vanligaste kreditsituation som kan förutses.

Revers

Synonym till skuldebrev.

Ränta

Kostnaden för att låna kapital (ta ett lån), eventuellt inkomsten för att låna ut kapital (genom att till exempel sätta in pengar på ett sparkonto). Räntan brukar anges i effektiv och nominell ränta.

Ränta på ränta

Vid sparande och lån beräknas också ränta på räntan. Det gör att pengarna växer snabbare på sparkontot, men också att låneräntan blir högre. Den effektiva räntan inkluderar ränta på räntan.

Ränteavdrag

Skatteavdrag för betalade låneräntor som anges i deklarationen. Du får avdrag motsvarande kapitalskatten.

Räntelagen

Lagen som reglerar hur och när dröjsmålsränta kan krävas efter att en faktura passerat förfallodag. Vissa undantag till lagen finns.

Räntemarginal

Skillnaden mellan den genomsnittliga utlåningsräntan och inlåningsräntan hos till exempel en bank.

Räntepunkt

En hundradels procent – 0,01 %.

Rörlig ränta

Räntan förändras i takt med Riksbankens styrränta och bankernas räntenivåer. Var uppmärksam på att räntan på privatlån svänger mer än räntan på till exempel bolån.

Räntesats

Räntan angiven i procent av den aktuella kapitalskulden.

Ränteskillnadsersättning

Ersättning som långivaren har rätt att kräva låntagaren på om ett bundet lån betalas av i förtid, till exempel vid refinansiering eller byte av bank. Ränteskillnadsersättningen är en ersättning för långivarens ränteförlust.

Samlingslån

Ett lån som samlar smålån och kreditkortsskulder till ett lån. Eftersom räntorna ofta är höga på mindre lån, kan det finnas mycket att spara på att samla dem till ett lån med bättre ränta.

Skatteavdrag

För den ränta man betalar på olika typer lån, till exempel bo-, bil- eller privatlån är 30 % avdragsgillt upp till ett värde på 100 000 kronor.

Seniorlån

Ett bostadslån för de över 58 år som pensionerat sig och har en lågt belånad bostad.

Skuldebrev

Ett avtal mellan två, eller flera, parter om en skuld som bör innehålla vem som är låntagare och vem som är långivare, hur stor skulden är och hur den ska betalas tillbaka.

Skuldebrevslån

Ett lån som ges i utbyte mot att det skrivs ett skuldebrev.

Skuldsanering

Hjälp för de som inte har möjlighet att betala av sina skulder. För att få skuldsanering måste man vara så skuldsatt att man inte kan betala sina skulder på flera år och samtidigt ha sina huvudsakliga intressen i Sverige. Det vill säga att man bor, arbetar eller har sina skulder i Sverige.

Sms-lån

Små lån med hög ränta som betalas ut fort. Fick sitt namn då man kunde få besked via sms om lånet blev godkänt. Idag görs det nästan uteslutande via internet.

Snabblån

Ett mindre lån med hög ränta och kort återbetalningstid.

Solidariskt ansvar

Betyder att ansvaret för ett lån är lika stort hos alla låntagare, både huvudsaklig låntagare och medlåntagare eller borgensman.

Säkerhet

Pant eller borgen som fungerar som en säkerhet för långivaren om låntagaren inte betalar tillbaka lånet i enlighet med låneavtalet.

Tillväxtlån

Lån till framtida satsningar som till exempel produktutveckling eller geografisk expansion.

Trygghetsförsäkring

Synonym till låneskydd.

Uppläggningsavgift

En engångsavgift som för det mesta läggs på lånebeloppet. Avgiften bestäms av banken och kan antingen vara en fast summa eller en procentandel av lånebeloppet. Det kan vara stora skillnader från bank till bank. Uppläggningsavgiften ska vara medräknad i den effektiva räntan.