Användarvillkor

Senast uppdaterade: 2022-04-01

Allmänt

Lån.nu är en tjänst som hjälper dig att hitta och jämföra erbjudanden på lån från de kreditförmedlare och långivare vi samarbetar med. Det innebär bland annat att vi hanterar din personliga information. För oss är det av allra största vikt att du känner dig trygg med detta och med övriga villkor som gäller för tjänsten.

Lån.nu drivs av Nettbureau AS Filial Sverige (organisationsnummer: 516411-5551), nedan kallat Nettbureau.

Tjänsten är kostnadsfri för dig som konsument och du förbinder dig inte till något genom att inhämta erbjudanden. När du skickar in formuläret på Lån.nu görs endast en kreditupplysning på dig, oavsett hur många låneerbjudanden du får från våra anslutna samarbetspartners.

När du använder webbtjänsten Lån.nu godkänner och accepterar du och din eventuella medsökande de villkor och regler som presenteras nedan. Läs därför gärna igenom de fullständiga användarvillkoren.

När du använder Lån.nu för att jämföra privatlån, samlingslån och billån godkänner du även vår samarbetspartner Axo Finans AB:s användarvillkor och dataskyddspolicy.

Villkor för användning av Lån.nu

 • 1.1 Genom att nyttja Lån.nu accepterar du de aktuella villkoren för användande.

Så fungerar Lån.nu

Användning av Lån.nu

 • 3.1 Det är inte tillåtet att grundlöst utge sig för att ha någon anknytning till Lån.nu eller våra samarbetspartners. Detta gäller både i en allmängiltig kontext och gentemot konkreta mottagare. Alla leverantörer som samarbetar med oss har undertecknat skriftliga avtal.
 • 3.2 Det är inte tillåtet att tillgodogöra sig, eller försöka tillgodogöra sig, icke offentliga delar av Lån.nu:s hemsida eller information om andra användare, till exempel genom hackning.
 • 3.3 Det är inte tillåtet att använda, eller försöka använda, Lån.nu för att sprida virus, "trojanska hästar", eller annan skadlig kod i syfte att tillägna sig andra användares information eller annan dold information.
 • 3.4 Det är inte tillåtet att negativt påverka andra användares möjlighet att nyttja Lån.nu.
 • 3.5 Det är inte tillåtet att utge sig för att vara en annan fysisk person, eller att felaktigt utge sig för att vara ombud för en annan fysisk eller juridisk person.
 • 3.6 Vid misstanke om användning som strider mot villkoren, till exempel falska eller vilseledande förfrågningar, kan Lån.nu spärra tjänsten för aktuell användare.

Kreditupplysning

 • 4.1 I samband med att du och din eventuella medsökande skickar in formuläret på Lån.nu görs en kreditupplysning på dig/er via UC AB. För att din kreditvärdighet och låneförslagen inte ska försämras rekommenderar vi att inte ansöka om lån hos andra banker/förmedlare innan du får ditt besked. Du kan få flera omfrågandekopior från de långivare som är med i jämförelsen. Dessa skickas ut enligt lag och betyder inte att det registreras flera kreditupplysningar. Det är alltid endast en kreditupplysning som registreras när du skickar in en ansökan på Lån.nu.
 • 4.2 Informationen i kreditupplysningen används av långivarna för att de ska kunna bevilja dig/er ett lån. Genom att lämna uppgifter om dig och din eventuella medsökande försäkrar du att lämnade uppgifter är korrekta och att du har erforderligt godkännande för de uppgifter du lämnar om din eventuella medsökande.

Samarbetspartners

 • 5.1 För privatlån, samlingslån och billån samarbetar Nettbureau med lånemäklaren Axo Finans AB. I samband med att du skickar in formuläret för privatlån, samlingslån eller billån godkänner du Axo Finans användarvillkor och dataskyddspolicy.

Ansvar och förhållande till leverantörer

 • 6.1 Lån.nu är endast involverad i upprättandet av kontakt mellan användaren och leverantören. Lån.nu är därmed inte involverade i leverantörernas formuleringar av erbjudanden eller de fördelar leverantörerna erbjuder.
 • 6.2 De anslutna långivarna verkar oberoende av Lån.nu och vi kan därför inte garantera att de utvalda leverantörerna faktiskt kontaktar användarna med erbjudanden.
 • 6.3 Användandet av Lån.nu sker på eget ansvar. Avtal som ingås mellan användare och leverantörer, samt innehållet i dessa, saknar relevans för Lån.nu. Lån.nu har inte något ansvar för genomförandet, kvaliteten eller lagligheten i avtalen, eller dessas lämplighet för det aktuella ändamålet. Lån.nu har heller inte något ansvar för förseningar av avtalade leveranstider eller eventuella förluster som uppstår för användaren som en följd av avtalet, eller fel begångna av leverantören. Lån.nu strävar dock efter att endast samarbeta med seriösa och pålitliga aktörer. Leverantörer som inte följer ingångna avtal eller på annat sätt inte lever upp till de kvalitetskrav Lån.nu har kommer att sägas upp.
 • 6.4 Lån.nu samarbetar med utvalda, oberoende låneförmedlare. Vi kan dock inte garantera att erbjudandena är marknadens bästa eller billigaste.
 • 6.5 Lån.nu ansvarar inte för brott mot sina förpliktelser i det fall bristen kan tillskrivas force majeure. Förhållanden utanför Lån.nu:s kontroll, vilka Lån.nu inte har kunnat förutse vid avtalets ingång, anses vara force majeure. Ansvarsfriskrivelsen gäller så länge de oförutsedda händelserna fortgår. Exempel på force majeure är naturkatastrofer eller extrema naturförhållanden, terror, brand, översvämning, skadegörelse, arbetsmarknadskonflikter, allmän varubrist, valuta- eller importrestriktioner eller utbrott av en smittsam sjukdom i en omfattning som påverkar Lån.nu:s möjligheter att uppfylla sina åtaganden. Detta gäller även brister eller förseningar hos eventuella underleverantörer eller andra.
 • 6.6 Lån.nu har inte något ansvar för skatte- eller avgiftsmässiga effekter som kan påverka användare och leverantörer vid användning av Lån.nu. Detta gäller skatt, moms och/eller andra avgifter som hänger samman med leverantörernas försäljning och kundens betalning.

Immateriella rättigheter

 • 7.1 Samtliga immateriella rättigheter relaterade till Lån.nu och tjänstens ägare, Nettbureau AS, omfattar – men är inte begränsade till – namnen "Lån.nu" och "Nettbureau", varumärken i form av figur- och ordmärken, upphovsrätt till material på hemsidan m.m. och tillhör Nettbureau AS. Nyttjande av Lån.nu berättigar inte användare eller tredje part någon form av kommersiellt bruk av dessa immateriella rättigheter.
 • 7.2 Användandet av Lån.nu ger heller inte något tillstånd att använda tredje parts (inkluderande leverantörernas) immateriella rättigheter, omfattande – men inte begränsat till – upphovsrättigheter, varumärkes- och designrättigheter. Lån.nu är inte ansvarig för otillåtet bruk av dessa.

Kommunikation

 • 8.1 All kommunikation med Lån.nu sker elektroniskt.
 • 8.2 Vid nyttjande av Lån.nu blir användaren inte uppsatt på något nyhetsbrev.
 • 8.3 Om något fel kan konstateras i den uppgivna kontaktinformationen har Nettbureau och dess samarbetspartners, på rättslig grund utifrån det tidigare uttryckta samtycket från kunden, möjlighet att rätta kontaktinformationen baserat på offentligt tillgänglig information om kunden.

Integritetsskydd och personuppgifter

 • 9.1 Användande av Lån.nu är underställd lagar och regler om integritet, och Lån.nu följer dataskyddsförordningen (GDPR).
 • 9.2 Information som uppges i formuläret används inte till något annat än att tillsändas relevanta långivare, med syfte att generera erbjudanden från dessa.

Förändringar

 • 10.1 Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning, göra ändringar av användarvillkoren på Lån.nu. Att fortsätta använda Lån.nu efter sådana förändringar är att betrakta som ett samtycke till de ändrade villkoren.
 • 10.2 Tidpunkt för den senaste uppdateringen av användarvillkoren framgår överst på denna sida.

Lagföring och tvister

 • 11.1 Användandet av Lån.nu och alla tvister som kan uppstå som följd av detta är underställt svensk lag.
 • 11.2 Tvister som uppstår vid användande av Lån.nu skall i första hand lösas genom en direkt överenskommelse mellan parterna. Om detta inte låter sig göra kan tvisten dras inför domstol.