Bolånekalkyl för par (två personer): Beräkna ert lånebehov


Bolånekalkylator för par

Detta ska ett samboavtal innehålla

✓ Samboavtalet ska vara skriftligt. Om du och din sambo väljer att skriva ett samboavtal ska det inte registreras och det behöver inte bevittnas. Däremot kan det vara en fördel om avtalet bevittnas för att undvika eventuella tvister.

✓ Både du och din sambo ska skriva under avtalet. Därefter ska båda parter få varsitt exemplar av avtalet. Om fler avtal har skrivits gäller det senast daterade avtalet.

✓ I avtalet bestämmer ni vilka egendomar som ska ingå i bodelningen. Bodelningsreglerna kan även avtalas bort, antingen helt eller delvis.

✓ Hur själva innehållet ska se ut är upp till er. Det går däremot inte att avtala om vad som helst. Till exempel går det inte att avtala om ägodelar som har köpts innan ni flyttade ihop vid bodelning.

Ska du köpa bostad är det en fördel att vara två. Efter den stora prisökningen de senaste åren är det inte många som klarar av att komma in på bostadsmarknaden utan hjälp från andra. Därför väljer många att köpa tillsammans med en vän, ett syskon eller sin partner.

Det är inte alltid lätt att bo tillsammans. Ska vi lita på forskningen bråkar vi mest om hushållsarbete, otrohet och ekonomi. De två första kan vi tyvärr inte hjälpa med, men ni kan använda vår parkalkylator för att räkna ut hur ert bostadsköp kommer att se ut för er. Planera processen så att ni undviker missförstånd eller konflikter runt ekonomin senare.

Roten till de ekonomiska konflikterna börjar ofta redan innan man flyttar ihop, i planeringsprocessen. Det vanligaste felet många sambor gör är att inte skriva ett samboavtal. Trots att samboförhållanden är mycket vanligt i Sverige, är det ytterst få som skriver ett avtal. Detta kan leda till stora konflikter, framförallt vid en separation. Detta är särskilt problematiskt när man köper bostad tillsammans, eller om en part säljer sin bostad och flyttar in hos den andra.

När man inte skriver samboavtal

bolånekalkylator för par
Ekonomiska utmaningar. Räkna ut noggrant och skriv avtal så slipper ni ekonomiska konflikter.

Det är vanligt att bägge parter i ett förhållande äger varsin bostad. Oftast säljer en av de sin bostad och flyttar in hos sin partner utan att skriva ett samboavtal. Pengarna från försäljningen går åt till konsumtion och kanske renovering. Eftersom inget avtal skrivits får den inflyttade partnern ingen äganderätt i bostaden och får därmed inte ta del av prisutvecklingen. Det blir också svårt att få till en rättvis delningsrätt om de skulle separera från varandra.

Är man gift blir utfallet annorlunda, men som sambo har man inga rättigheter vid separation. Om man är gift, men av olika skäl inte önskar att dela på hälften vid skilsmässa, bör man skriva avtal på detta. Många svenskar lever i samboskap, men är inte särskilt duktiga på att försäkra sig.

Slipp bli ruinerad: Läs Expressens tips om hur du skriver ditt testamente här.

De vanligaste ekonomiska konflikter som uppstår i ett samboförhållande är knutna till egendom. Många är inte uppmärksammade på att man inte ärver av varandra. Har man gemensamma barn kan man få ut något, men om man inte har gemensamma barn ärver man ingenting – såvida man inte har skrivit testamente. Har man köpt bostad tillsammans där den ena partnern dör, kan i praktiken den bortgångnas familj kräva att den efterlevande sambon flyttar ut, eller köpa ut delen till sin avlidna partner. Detta kan undvikas genom att skriva avtal.

Skriv samboavtal

När man ska köpa bostad ihop är det inte säkert att kontantinsats, ägandeandel i bostaden eller önskad nedbetalningsplan är likadan för bägge parter. Då måste man skriva ett avtal som specificerar allt det om en separation skulle uppstå – så att man slipper ekonomiska problem uppå det hela. Det gäller oavsett vilket förhållande man har till den man köper bostad ihop med. Det gäller att ha ordning i alla papper – så skriv avtal.

Behöver ni hjälp med att sätta upp ett avtal och se till att ägodelar blir korrekt uppsatta med tanke på kontantinsats, så hjälper de allra flesta banker till med detta. Fråga därför gärna hos den bank ni väljer att ta lån hos.