Skillnaden mellan medlåntagare och borgensman
Skillnaden. En medlåntagare har lika mycket ansvar som låntagaren, medan borgensmannen ansvarar först när låntagaren inte betalar för sig.

Borgensman eller medlåntagare – vad är skillnaden?

Både en borgensman och en medlåntagare kan hjälpa till att få lånet man behöver. De båda begreppen kan lätt blandas ihop – därför kan det vara bra att känna till vad skillnaderna är.

När du ansöker om ett lån hos banken, kommer banken göra en utvärdering av din ekonomiska situation. De ser på inkomst, skulder, betalningskapacitet, kapital och ägodelar. Det kan hända att banken bedömer att du inte har tillräcklig ekonomisk säkerhet för lånet du har ansökt om. Då kan en utomstående ställa upp som extra säkerhet.

Det finns två huvudalternativ för hur en person kan ställa upp som extra säkerhet. Det ena alternativet är en medlåntagare, det andra är en borgensman.

Vill du spara tusentals kronor på bolånet? Läs mer här.

Borgensman

En borgensman är inte direkt ansvarig för lånet. Det är först när låntagaren inte längre klarar av att betala lånet som ansvaret istället faller på borgensmannen. Det är också möjligt att gå i borgen för en del av lånet. Förfaller lånet kan banken då bara kräva borgensmannen på den del av lånet som han eller hon har gått i borgen för.

Det finns också två olika former av borgensman: enkel borgen och proprieborgen. En enkel borgensman blir betalningsskyldig först efter att huvudlåntagaren inte kan betala lånet. En proprieborgensman är istället betalningsskyldig så snart en betalning uteblivit. Juridiskt sett räknas proprieborgen på samma sätt som om lånet varit borgensmannens eget lån.

Proprieborgen är den vanligaste formen och den som bankerna helst föredrar.

Är det smart att ha en borgensman när man tar lån? Läs om för- och nackdelarna här.

Medlåntagare

En medlåntagares ansvar är högre än borgensmannens. Är man till exempel två personer som ska köpa en bostad kommer den ena personen stå som låntagare och den andra som medlåntagare. Ansvaret för lånet är delat mellan låntagaren och medlåntagaren. I deklarationen uppges bägge parters lånebelopp till 50 % av totalbeloppet. Det kan ändras om man önskar det. Om en av parterna inte kan betala lånet, kan den andra parten krävas på hela beloppet.

Undrar du hur mycket ni kan låna tillsammans? Testa vår lånekalkyl för par. Där kan du enkelt fylla i era uppgifter och få reda på hur mycket lånet kommer att kosta, även om ni betalar olika mycket i egenkapital.

Avgörande skillnader

Det är alltså betydande skillnader mellan en borgensman och en medlåntagare. Om du överväger att ställa upp som medlåntagare eller borgensman – eller om du överväger att fråga någon om att ställa upp som medlåntagare eller borgensman, bör du först vara noga insatt i vad det innebär. Det finns inget facit för vad som är bäst, det gäller att hitta det som fungerar bäst i den situationen du befinner sig i.

Testa vår bolånekalkylator och räkna ut hur mycket du kan få i bolån, hur mycket det kommer kosta dig och hur lång tid du behöver för att betala av lånet. Du kan också se hur stort lån du kan ta utifrån hur mycket du har råd att betala per månad.