Bunden och rörlig ränta illustrerat på en bärbar dator
Bundet eller rörligt? Långivaren bestämmer räntesatsen, medan bland annat längden på avbetalningstiden, det vill säga ränteperioden, avgör om det är smart med rörlig eller bunden ränta.

Bunden eller rörlig ränta?

Som låntagare måste man ta ställning till om man vill ha rörlig eller bunden ränta. Det finns inget facit på frågan och vad som är bäst beror på det ekonomiska läget i landet, ens egna ekonomiska situation och hur man är som person.

Det har blivit allt vanligare med rörlig ränta i Sverige när man tar bolån, enligt Finansinspektionen. Därför är idag en stor del av befolkningen väldigt känsliga för ränteförändringar efter att ha tagit stora lån med små marginaler och rörlig ränta. I vissa andra länder, som bland annat Tyskland, är bolån med bunden – eller fast ränta – helt dominerande.

Så fungerar det

Bankerna erbjuder lån med bunden ränta baserat på beräkningar av räntenivån i den kommande perioden. Du kan för det mesta välja att binda hela eller delar av lånet mellan 3 månader och 10 år. Det vi kallar rörlig ränta är egentligen en ränta som är bunden på 3 månader. Det finns inga banker idag som erbjuder helt rörlig ränta.

Det är helt upp till långivaren hur de beräknar och sätter sina räntenivåer, fri prissättning gäller. Däremot är alla banker skyldiga att redovisa den genomsnittliga räntan för lånen de gett ut den senaste månaden på sin hemsida. Varje ränteperiod ska redovisas och historiken för de senaste 12 månaderna ska också finnas tillgänglig. Bankerna är också skyldiga att informera sina kunder om vad det är som påverkar vilken ränta de sätter.

När du har ingått ett låneavtal med bunden ränta förpliktar du dig också till att avbetala ett bestämt belopp varje månad så länge bindningstiden varar. Du kan alltså inte betala av ett bundet lån snabbare än avtalat. I så fall måste du köpa dig ut från avtalet (se nedan).

Kombinera bunden ränta med rörlig

bunden-eller-rörlig-ränta
En balansgång. Det går inte att säga med säkerhet om bästa alternativet är rörlig eller bunden ränta. Det gäller därför att vara vaken på det ekonomiska läget och själv handla så ekonomiskt det går.

Många väljer att binda räntan på en del av lånet och samtidigt låta en del ha rörlig ränta. Det är ett sätt att gardera sig. Är räntorna låga när man tar lånet kan det vara värt att ha en rörlig ränta, samtidigt är man då utsatt för plötsliga förändringar i räntenivån. Då kan det vara en trygghet att ha en del av lånet bundet så att skillnaderna inte blir så stora om räntorna skulle börja stiga. En annan fördel är att du inte låser ditt lån till en bestämd avbetalningstid. Ökar din likviditet kan du betala ned den rörliga delen fortare.

Ta reda på om du kan skaffa bolån utan kontantinsats här.

Fördelarna med bunden ränta

Fördelarna med bunden ränta är först och främst förutsägbarhet. Har du stora lån och inte klarar av stigningar i räntenivån är det säkrast att binda hela eller delar av lånet. Det innebär en trygghet som gör att du slipper oroa dig för räntestigningar de närmaste 5–10 åren.

Nackdelarna med bunden ränta

Det är ovanligt att man sparar pengar på att välja fast ränta på lång sikt. Bankerna beräknar de framtida räntenivåerna och ser till att ha en extra marginal på den fasta räntan. De vill inte förlora pengar på att ha kunder som bundit sin ränta under den egentliga räntenivån. Historiskt sett har den genomsnittliga rörliga räntan varit lägre än den bundna räntans nivåer.

Det är endast i väldigt speciella tillfällen som du kan "vinna" över bankens framtidskalkyler och ha ett fast lån som är under bankens bundna ränta. För personer med stabil ekonomi, säkra jobb och ett lån där det finns marginaler, är rörlig ränta ofta att rekommendera.

Lösa bolånet innan bindningstiden gått ut

Enligt konsumentkreditlagen har du rätt att lösa ditt bolån när som helst, även om räntan är bunden. Långivaren har dock rätt att kräva en ränteskillnadsersättning. Summan av ränteskillnadsersättningen är ett schablonbelopp som räknas ut efter en modell, reglerad av konsumentkreditlagen och Finansinspektionen.

Att beräkna vad ränteskillnaden blir kan vara lite komplicerat. Det kom nya regler 2014, och för den som vill läsa mer om hur dessa fungerar går det att göra här. Kom ihåg att du får göra avdrag i din deklaration för ränteskillnadsersättningen – det fungerar på samma sätt som avdraget för den vanliga räntan du betalar.

Vad blir din ränteskillnadsersättning?

Köper du en ny bostad innan bindningstiden har gått ut på lånet för din nuvarande bostad, går det att flytta över det bundna lånet till den nya bostaden. Det kallas ett säkerhetsbyte. Du behöver alltså inte lösa ditt lån och betala ränteskillnadsersättning när du köper ny bostad.

Andra sätt att skydda sig mot räntestigningar

Ett sätt att förbereda sig på högre räntenivåer utan att binda sitt bolån är att betala ned på lånet, eller att sätta undan pengar på ett sparkonto som motsvarar den högre räntan du hade behövt betala om du hade bundit lånet. På så sätt lägger du undan pengar för en eventuell ränteökning, utan att du förlorar den flexibiliteten som ett rörligt lån ger dig.