annuitetslån
Annuitetslån. Visste du att du amorterar mindre i början då räntekostnaderna är som störst?

Vad är ett annuitetslån?

Ett annuitetslån innebär att man betalar samma månadsbelopp genom hela låneperioden. Läs mer om hur det fungerar, om för- och nackdelarna, och om det är något för dig.

I samband med bostadsköp är det flera avgörande beslut som ska fattas. Det finns flera tusen kronor att spara, men det gäller att vara påläst för att kunna utnyttja möjligheterna – och välja rätt.

Fast månadsbelopp

Med ett annuitetslån betalar du, till skillnad från andra typer av lån, alltid samma månadsbelopp. Den fasta summan innehåller både amorteringen, alltså avbetalningen på själva lånet, och lånets räntekostnader.

Funderar du på att utöka lånet? Läs mer om privatlån här.

Det innebär att du i början av låneperioden betalar mer ränta, medan bara en liten del av månadsbeloppet utgörs av låneavbetalning. Allt eftersom lånet betalas av blir räntan lägre, samtidigt som avbetalningsbeloppet ökar. Om räntenivån stiger kommer amorteringsbeloppet automatiskt sänkas för att kompensera för räntestigningen och bibehålla det fasta månadsbeloppet. Det innebär att låneperioden förlängs istället för att månadsbeloppet ökar. På så sätt ligger månadsbeloppet fast på samma summa genom hela låneperioden.

Fördelen med annuitetslån

Alternativet till ett annuitetslån är ett så kallat ”rakt lån”, där man amorterar lika mycket varje månad genom hela låneperioden. Då sjunker månadsbeloppet i takt med att lånet betalas av, men det kommer att vara högt till en början. Detta kan vara ansträngande för många som redan belastat ekonomin hårt för att köpa en bostad. Fördelen med ett annuitetslån är därför en lägre summa i början och tryggheten i att ha ett fast månadsbelopp där man inte drabbas direkt av en plötslig räntestigning.

Nackdelen med annuitetslån

Nackdelen med ett annuitetslån är att man med en lägre amortering i början, och eventuellt sänkt amortering vid räntestigningar, kommer betala mer för lånet totalt än vad man gör med ett rakt lån. Därför kan det löna sig för de som har råd att försöka stå ut med de högre månadskostnaderna i början av låneperioden för att på så sätt få en lägre totalkostnad och dessutom kunna betala av lånet snabbare.

Läs mer om hur du kan påverka dina lånevillkor här.